Het milieurecht in disharmonie?


Of er in het milieurecht sprake is van wetsharmonie en rechtsharmonie is moeilijk vast te stellen. Enerzijds staat dit jonge rechtsgebied voortdurend bloot aan invloeden van buiten. Anderzijds heeft het zelf nog niet een zodanig duidelijke systematiek ontwikkeld dat deze zouden leiden tot disharmonie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: mei 1996

Archiefcode: AA19960371

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Bijzonder nummer Rechtsharmonie - Wetsharmonie