Goede Trouw en Rechtsverwerking


Bij een bespreking van goede trouw op een bepaald rechtsgebied wordt regelmatig een onderscheiding aangebracht tussen subjectieve goede trouw enerzijds en objectieve goede trouw anderzijds. Aan de hand van het instituut ‘rechtsverwerking’ zal getracht worden dit onderscheid te relativeren. Om de gedachten te bepalen wordt begonnen met de weergave van de mening van Eggens over de verhouding tussen objectieve en subjectieve goede trouw.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Dijkstra

Verschijning: juni 1985

Archiefcode: AA19850309