DigiNotar: lessons to be learnt


Op 2 september 2011 verscheen tegen middernacht op de tv een balk boven in beeld met de mededeling dat er om 01.00 uur een extra uitzending van het NOS-journaal zou zijn. Was er een wereldramp gebeurd, was de regering gevallen? Overgeschakeld ontrolde zich een wat surrealistische enscenering.Minister Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, eenzaam zittend achter een alledaags tafeltje, kwam met een verklaring waaruit moest worden opgemaakt dat het Internet niet langer veilig was. Maar we konden gerust weer gaan slapen want er waren adequate maatregelen getroffen, het land was gered!


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.A.N.M. van Eijk

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120080

DigiNotar Telecommunicatiewet veiligheidscertificaten

Sociaal-economisch recht Telecommunicatierecht

Opinie Amuse