Dient de procedure van benoeming van de vicepresident van de Raad van State te worden gewijzigd?


De benoeming van de vicepresident van de Raad van State was van oudsher een partijpolitieke aangelegenheid. De procedure van benoeming is in de loop der jaren aangepast. Er vindt een open werving plaats. Politieke gezindheid van kandidaten is geen selectiecriterium meer. De aangepaste benoemingsprocedure is niettemin nog altijd een interne aangelegenheid binnen de regering. De vraag is aan de orde of die procedure nog verder versterkt kan worden door de Tweede Kamer formele zeggenschap te geven bij de benoeming van de vicepresident. Daarvoor valt veel te zeggen vanuit een staatsrechtelijk oogpunt bezien.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.P.T. Bovend'Eert

Verschijning: Maart 2019

Archiefcode: AA20190177

benoemingsprocedure motie-Recourt vicepresident Raad van State

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen