De wisselwerking tussen Europees en nationaal bestuursrecht: nog geen probleemloos samengegaan


In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag hoe de onderlinge verhouding tussen Europees en nationaal bestuursrecht het best vorm kan krijgen. Daarbij staat het algemeen deel van het bestuursrecht of wat daartoe zou kunnen behoren centraal. Duidelijk zal worden dat keuzes gemaakt moeten worden, omdat er wel degelijk het gevaar bestaat dat de ontwikkeling op het ene gebied de kwaliteit van het recht op het andere gebied verstoort. Aangezien het Europese recht steeds boven het nationale recht gaat, betekent dit in de praktijk dat een ondoordachte vormgeving van het communautaire bestuursrecht ten koste kan gaan van het nationale bestuursrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Scheltema

Verschijning: mei 1996

Archiefcode: AA19960363

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Rechtsharmonie - Wetsharmonie