De strafrechter buitenspel. Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten in heden en toekomst


Op het eerste gezicht lijkt het strafrecht het rechtsgebied te zijn waarvoor buitengerechtelijke afdoening het minst geschikt is. De beginselen van de rechtsstaat en het strafrecht verdragen zich moeilijk met een strafrechtspleging waarin vervolging en bestraffing onderwerp zijn van een koehandel tussen verdachte en Openbaar Ministerie. Niettemin kent ook het strafrecht een rijke historie en een boeiende toekomst waar het gaat om afdoening van geschillen buiten de rechter om. Doelmatig is dit zeer zeker, maar vanuit het oogpunt van de rechtsstaatgedachte kleven hier de nodige bezwaren aan. In dit licht zullen de huidige mogelijkheden, alsmede het toekomstbeeld van de buitengerechtelijke afdoening in dit artikel nader worden beschouwd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. Crijns

Verschijning: Juli 2002

Archiefcode: AA20020513

buitengerechtelijke afdoening OM-boete rechtsstaatgedachte

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Bijzonder nummer Buiten de rechter om