De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden (Digitaal boek)


Strafrecht in een notendop. In ruim 200 pagina’s wordt de ontwikkeling van het materiële strafrecht en het strafrechtproces beschreven. Die ontwikkeling wordt geschetst tegen de achtergrond van twee eeuwen geschiedenis van Nederland, als moderne eenheidsstaat. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rechterlijke instellingen en de positie van rechter en Openbaar Ministerie in een steeds veranderende maatschappij.
Deze uitgave in de Ars Aequi Strafrechtgeschiedenisreeks boek is bestemd voor studenten die aan het begin van hun studie een indruk moeten krijgen van de ontwikkeling van het strafrecht om het hedendaagse recht beter te kunnen begrijpen. De gedetailleerde inhoudsopgave en de uitgebreide personen- en zakenregisters maken het boek goed toegankelijk. Een omvangrijk notenapparaat nodigt uit tot verdere studie en wijst daarbij de weg.
Na een schets van de hierboven genoemde ontwikkelingen gaat de auteur in op de invloed van het Verenigd Europa, op het denken over strafrecht en criminaliteit en de doorwerking daarvan op de wetgeving en de praktijk van het strafrecht. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van  een aantal voorbeelden, zoals het strafstelsel, de zedenwetgeving, abortus en euthanasie. Ook onderwerpen als het economische- en milieu-strafrecht, de wetgeving op het gebied van de verdovende middelen en de wegenverkeerswetgeving komen daarbij aan bod.
Maatschappelijke veranderingen weerspiegelen zich het duidelijkst in het strafprocesrecht. De rode draad is daarbij de met vallen en opstaan langzaam voortschrijdende welvaart en ontwikkeling van de burger, die tot uiting komen in een sterkere positie in het strafproces. Speciale hoofdstukken zijn gewijd aan het strafrecht voor jeugdigen en de reclassering. Steeds wordt aansluiting gezocht bij het nu geldende recht.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): A.G. Bosch

6e druk 2011

Verschijningsdatum: 11-08-2011

ISBN: 9789069167558

Pagina's: 206

strafrechtgeschiedenis

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Strafrechtgeschiedenis

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.