De mogelijke rol van de rechtseconomie in de moderne rechtsstaat


In dit artikel geeft de auteur op beknopte wijze zijn opvattingen weer over de rol van de rechtseconomie in de rechtsstaat. Daarbij gaat de auteur uit van diens eigen visie en vakgebied, het economisch publiekrecht. De auteur pleit tegen een verabsolutering van de rechtseconomie en wijst daarbij op de gevaren als de rechtseconoom de jurist overruled. Daarnaast plaatst de auteur als relationist enige kanttekeningen bij het neo-klassieke marktmodel van de School of Chicago.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Hessel

Verschijning: Oktober 1990

Archiefcode: AA19900645

Bijzonder nummer Rechtseconomie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen