De controversiële godsdienst- en meningsuiting


Door godsdienst ingegeven uitspraken of uitspraken over godsdienst zijn de laatste jaren weer in staat om in de hele samenleving stof te doen opwaaien. Voor een open en vitale samenleving is debat daarover essentieel. Voor de juridische beoordeling van controversiële uitingen is zowel binnen het strafrecht als ook daarbuiten uiteindelijk een beoordelingsmarge aanwezig. Bij de concrete beoordeling van controversiële uitingen moeten wij ons niet laten leiden door zelfgenoegzaamheid, maar ook niet door de waan van de dag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C. van Bijsterveld

Verschijning: Juli 2003

Archiefcode: AA20030533

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Bijzonder nummer Recht & Religie