Corona en dieren: meer beschermwaardigheid van dieren dringend gewenst


We spreken inmiddels al een jaar lang over weinig anders dan corona. Alles is erop gericht deze ziekte onder controle te krijgen. De overheid deinst er in dit kader niet voor terug om vergaande maatregelen te nemen, zoals het sluiten van scholen, het beperken van de omgang met anderen en het instellen van een avondklok. Dit roept allerlei mensenrechtelijke vragen op. Daar staat tegenover dat de overheid bedrijven die gedwongen zijn de deuren te sluiten financieel steunt. Kent de overheid een soortgelijke integrale visie op dieren tijdens de coronacrisis? Mijns inziens ontbreekt het in het geheel aan een dergelijke zienswijze en laat de coronacrisis zien dat het de hoogste tijd is om de beschermwaardigheid van dieren serieus op te pakken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.C. Hendriks

Verschijning: april 2021

Archiefcode: AA20210374

corona COVID-19 dierenbescherming dierproef haaien huisdier nertsen proefdier Wet op de dierproeven Wet verbod pelsdierhouderij

Overige Dierenrecht

Opinie Opiniërend artikel