Civilisten hebben weinig fantasie, maar meer dan Hijma (meent)


In het maartnummer 2012 van Ars Aequi schreef Jac. Hijma al over de diverse koosnamen van artikelen uit het Burgerlijk Wetboek. Ewoud Hondius gaat in deze column nog een stap verder en kijkt daarbij ook over de grenzen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: april 2012

Archiefcode: AA20120260

koosnamen

Overige Rechtsbronnen

Opinie Column