Bestuurscompensatie, draagkracht en rechtseconomie


Behoren bij de vaststelling van bestuurscompensatie economische factoren, zoals de winstgevendheid, het vermogen, de omvang en de continuïteit van een benadeeld bedrijf, een rol te spelen? Mag de overheid, bijvoorbeeld met het oog op de werkgelegenheid, rekening houden met de levensvatbaarheid van het bedrijf?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.J. van Ommeren

Verschijning: Oktober 1990

Archiefcode: AA19900682

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Rechtseconomie