Bescherming en beperking van grondrechten vergeleken


In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitgangspunten en beginselen die ten grondslag liggen aan de grondrechtenbescherming in een aantal Lid-Staten van de EG. Tegelijk wordt een aantal actuele vraagstukken omtrent grondrechtenbescherming meegenomen. Met name wordt besproken de mogelijke noodzaak tot het introduceren van materiële afwegingscriteria, het nu al jaren voortslepende debat over constitutionele toetsing in Nederland en ten slotte de gevolgen van de Europese integratie voor de grondrechtenbescherming, met daarbij in het bijzonder de vraag waarom incorporatie van het EVRM in het EG-recht zo moeizaam van de grond komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.R.B.M. Kummeling

Verschijning: mei 1994

Archiefcode: AA19940360

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Bijzonder nummer Rechtsvergelijking