Beantwoording rechtsvraag (235) Staatsrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij onder andere aan de orde komt: rechtsmacht van de Nederlandse rechter en oorlogsmisdaden en strafbaarheid met terugwerkende kracht op grond van het verdragsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.F.M. Besselink

Verschijning: januari 1995

Archiefcode: AA19950074

Internationaal Europees en buitenlands recht Overige RechtsbronnenStaats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag