Beantwoording rechtsvraag (174) Romeins recht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht (pignus) en de daarruit voortvloeiende rechtsvorderingen aan de orde komt. Ook worden er andere goederenrechtelijke leerstukken behandeld zoals het bezitsinterdict.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: April 1988

Archiefcode: AA19880268

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen