Ahold Delhaize en het gebod tot openbaarmaking van voorwetenschap


Ahold Delhaize beschikte waarschijnlijk reeds in 2016 over voorweten­schap met betrekking tot de optieovereenkomst met haar stichting continuïteit. Eerstgenoemde heeft het gebod deze voorwetenschap tijdig openbaar te maken mogelijk geschonden. Zij had op geen enkel moment het recht openbaarmaking uit te stellen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Giltjes

Verschijning: juni 2019

Archiefcode: AA20190460

AFM Ahold Marktmisbruikverordening openbaarmaking Verordening (EU) 596/2014 voorwetenschap

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Opinie Opiniërend artikel