Administratiefrechtelijke sanctie van uitzetting na ondergaan vrijheidsstraf door vreemdelingen: dubbele bestraffing?


Als na het ondergaan van een vrijheidsstraf de gevangenispoort achter een vreemdeling wordt gesloten is het – ook als hij legaal in Nederland verblijft – zeer wel mogelijk dat het portier van een auto van de parket- of vreemdelingenpolitie voor hem wordt geopend, teneinde zijn uitzetting uit Nederland te effectueren. Het gepleegde strafbare feit is dan voor de overheid aanleiding geweest gevaar voor- of inbreuk op de openbare orde aanwezig te achten en de verblijfstitel in te trekken. Dit artikel gaat over de vraag of deze cumulatie van sancties, mogelijk gemaakt door de vreemdelingenwetgeving, in deze tijd nog te rechtvaardigen is.

 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Luigjes

Verschijning: januari 1985

Archiefcode: AA19850006