Toont alle 9 resultaten

De vele rollen van Kees Schuyt

Nawoord bij nevenstaande reactie

N.J.H. Huls

In dit nawoord gaat de oorspronkelijke auteur in op een reactie op diens oorspronkelijke artikel.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090411

Het hart van minister Verdonk moet worden gemotiveerd

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5171, LJN: AZ5171, nr. 200605794/1, NJB 2007, p. 242, nr. 228, AB 2007, 79 m.nt. B.W.N. de  Waard, JV 2007, 56 m.nt. B.K. Olivier, JB 2007, 28 Heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (VRIN) beleidsregels voor schrijnende gevallen nodig? Strijd met de motiveringsplicht, de eis van een deugdelijke motivering, het gelijkheidsbeginsel en het consistentiebeginsel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2007
AA20070365

Horen van bezwaarmakers in het vreemdelingenrecht

A.T. Marseille, M. Wever

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1918

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2022
AA20220683

maart 2007

Katern 102: Vreemdelingenrecht

H. Battjes

juni 1992

Katern 43: Strafrecht

C.H. Brants

Naar meer transparantie in het hoger beroep in vreemdelingenzaken

V.M. Bex-Reimert, A.T. Marseille, M. Wever

Post thumbnail

Als er een rechtsgebied is waar transparantie cruciaal is, vanwege de grote belangen die er op het spel staan, is dat het vreemdelingenrecht. Juist het vreemdelingenrecht, en dan met name het hoger beroep in vreemdelingenzaken, blinkt echter uit in intransparantie: zo’n 85% van de uitspraken in hoger beroep wordt niet gemotiveerd, slechts 1% van de zaken wordt op een zitting behandeld. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheid daar verandering in te brengen.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2022
AA20220353

Rechters in vredestijd

Een reactie op 'Rechters in oorlogstijd' van Nick Huls

C.J.M. Schuyt

In deze reactie op een eerder artikel in Ars Aequi gaat de auteur en staatsraad bij de Raad van State in op de huidige positie van de vreemdelingenrechter die door Huls in eerder artikel in Ars Aequi vergeleken is met rechters in NAZI-Duitsland.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2009
AA20090407

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2021 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Important decisions between 1950 and 2021 in the area of asylum and immigration law have been compiled, with annotations from experts at Dutch universities to serve as a tool for education at universities and colleges, as well as professional education for judges, legal practitioners, and government staff.

9789493199330 - 28-07-2021

Toprak

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 9 december 2010, ECLI:EU:C:2010:756, gevoegde zaken C-300/09 en C-301/09 (Toprak/Oguz) Betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State bij beslissingen van 24 juli 2009, in de procedure Staatssecretaris van Justitie tegen F. Toprak en I. Oguz. Ingekomen bij het Hof op 30 juli 2009. Tweede kamer, vijf rechters zonder conclusie van de advocaat-generaal.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2011
AA20110463

Toont alle 9 resultaten