Resultaat 25–33 van de 33 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 6

huiselijk geweld, vrouwen en bepaalde sociale groep

Noot: K. Bem

23-11-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 20055627/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 10

toelating van erkende vluchteling zaak van nationaal recht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 4

schadevergoeding na te late verlening verblijfsvergunning?

Rechtsvraag (227) vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Rechtsvraag waarbij aan de orde komt of de in de casus genoemde persoon als vluchteling aangemerkt dient te worden. Ook komen aan de orde of aan de persoon een verblijfsvergunning moet worden aangeboden en of een gedoogverklaring mogelijk is.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1993
AA19930751

Schengen en Europese integratie

De ruimte zonder binnengrenzen onder druk

G.N. Cornelisse, D. Singels

Post thumbnail

Deze bijdrage schenkt aandacht aan de herinvoering van grenscontroles binnen het Schengengebied als reactie op de komst van een groot aantal migranten in het najaar van 2015. Deze nog steeds voortdurende grenscontroles worden belicht vanuit het perspectief van het Europese recht en betoogd wordt dat de wijze waarop de lidstaten en de Europese Unie vandaag de dag vorm geven aan de ruimte zonder binnengrenzen gezien kan worden als een lakmoesproef voor Europese politieke integratie.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
Februari 2017
AA20170144

Tijd voor een steak

M.Y.A. Zieck

De Verenigde Staten nodigen structureel vluchtelingen uit om zich in het land te vestigen, sterker nog, de VS is hét hervestigingsland bij uitstek. Marjoleine Zieck vertelt hoe deze vluchtelingen opgevangen worden.

Opinie | Column
Maart 2016
AA20160177

Vluchteling NV

D.S.H.M. de Leeuw

Post thumbnail

Nederland kijkt kritisch naar het accepteren van mensen die vluchten uit een ander land, maar voor bedrijfsvluchtelingen staat de deur wagenwijd open. De bedrijfsvluchteling wordt van harte uitgenodigd in ons land en aanpassen hoeft niet. Als we er maar wat aan kunnen verdienen.

Opinie | Amuse
Januari 2017
AA20170006

Vluchtelingen, universiteiten en hogescholen

E.H. Hondius

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de initiatieven van universiteiten en hogescholen om vluchtelingen te ondersteunen en onderwijzen.

Opinie | Column
Januari 2016
AA20160020

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

M.Y.A. Zieck

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.

Opinie | Column
November 2016
AA20160831

Resultaat 25–33 van de 33 resultaten wordt getoond