Toont alle 4 resultaten

De IJzeren Rijn

Een hard hoofd in de bescherming van hardhout

H.J. van Kooten, H. Moons

Redactioneel artikel over de wijziging in de Woningwet waardoor het niet meer mogelijk is voor gemeenten om het gebruik van tropisch hardhout te ontmoedigen in gemeentelijke regelgeving. Ook is een regeling die het gebruik van tropisch hardhout reguleert niet opgenomen in het Bouwbesluit. De redacteuren vinden dit een slechte zaak.

Opinie | Redactioneel
juni 1992
AA19920314

december 2000

Katern 77: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Verdrogingsbestrijding in Nederland: veel woorden, weinig daden!

P. de Putter

In dit artikel wordt het verdrogingsprobleem vanuit een bestuurlijk-juridische invalshoek benaderd. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bestuurlijk-juridische beheersinstrumenten om de verdrogingsschade in natuurgebieden ongedaan te maken. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij vier sporen van wet- en regelgeving: water, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Ieder spoor biedt haar eigen kansen om het verdrogingsprobleem aan te pakken, maar tegelijkertijd niet los worden gezien van de andere sporen. Het artikel rondt af met een weergave van een aantal belangrijke succes- en faalfactoren, van belang bij het uitvoeren van anti-verdroginsprojecten. Betoogd wordt dat het verdrogingsprobleem niet zozeer een juridisch als wel een managerial probleem is.

Bijzonder nummer | Water
mei 1999
AA19990353

Toont alle 4 resultaten