Resultaat 13–24 van de 32 resultaten wordt getoond

Maart 1995

Katern 54: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

December 1999

Katern 73: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

Maart 2002

Katern 82: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Laat maar, oh nee toch niet

Berusting in het burgerlijk procesrecht

H.B. Krans

Hoge Raad 8 juni 2007, nr. R06/002HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ6096, LJN: AZ6096, RvdW 2007, 550 In deze noot bij dit arrest is de berusting in het burgerlijk proces aan de orde. De Hoge Raad spreekt over het feit of er door de rechter ambtshalve moet worden vastgesteld of er sprake is van berusting; deze vraag beantwoord zij ontkennend. Het is aan de procespartijen of zij het geding wensen voort te zetten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2007
AA20070977

Ponteecen/Stratex

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 23 januari 2004, nr. C02/156HR, ECLI:NL:HR:2004:AL7051, RvdW 2004, 20 (Ponteecen/Stratex) Is een tussentijds hoger beroep mogelijk tegen het tussenvonnisdeel daarvan? Verzoek tot verlenen bevoegdheid tot instellen tussentijds beroep.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2004
AA20040353

Recht op pleidooi

G.R. Rutgers

Hoge Raad 10 november 2000, nr. R99/060HR, ECLI:NL:HR:2000:AA8289, RvdW 2000, 220 (Pitt/Van Frederici) In het Antilliaanse burgerlijk procesrecht is een appellant niet verplicht in hoger beroep grieven aan te voeren. Het oordeel van het Antilliaanse Hof dat een appellant die geen grieven heeft ingediend of die wegens termijnoverschrijding geacht moet worden geen grieven te hebben ingediend, is in strijd met het in artikel 6 EVRM aan een procespartij in een burgerlijk geding gegeven recht op ‘fair hearing’.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2001
AA20010260

Rechtsmiddelen

A.W. Jongbloed

Om te voorkomen dat iemand de dupe wordt van eigen of andermans fout of misslag dan wel van het feit dat er een procedure is gevoerd waarbij hij niet is betrokken,heeft de wetgever de mogelijkheid geopend een rechtsmiddel aan te wenden. Een andere belangrijke functie van rechtsmiddelen is dat zij de rechtseenheid bevorderen.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
Januari 2001
AA20010014

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 67

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 73

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 48

aanvullende grieven in hoger-beroepschrift

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 51

Ontbreken adres bestuursorgaan

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 55

omvang geding na beroep tegen besluit genomen na eerdere vernietiging

Resultaat 13–24 van de 32 resultaten wordt getoond