geloofwaardigheid

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 16

homoseksuelen; sociale groep en discretievereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 66

beoordeling geloofwaardigheid van bekering en prejudiciële vragen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 67

late identiteitsdocumenten en de geloofwaardigheid van een asielrelaas

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 7

N.K. tegen Frankrijk: Pakistaanse bekeerde Ahmadi

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 70

de eenduidigheid van Bureau Land en Taal

Uit de kast, maar ook uit de brand?

Lesbische, homo­seksuele, biseksuele en transgender asielzoekers in Nederland

T.P. Spijkerboer

Post thumbnail In de afgelopen jaren is de positie van LHBT-vluchtelingen verbeterd, omdat een aantal kwestieuze praktijken om hun asielverzoeken af te wijzen is afgeschaft. Toch blijft er spanning bestaan tussen de restrictieve manier waarop mensenrechten worden geïnterpreteerd in de context van asiel, en de ruimere interpretatie daarbuiten. Zo beslissen ambtenaren over de gender- en seksuele identiteit van asielzoekers, en wordt strafbaarstelling van homoseksuele handelingen in het land van herkomst niet als vervolging in de zin van de vluchtelingendefinitie aangemerkt.

Rode draad | Recht en seksualiteit
september 2016
AA20160668

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond