Uitspraak:

  • Datum: 15-06-2000
  • ECLI: ECLI:EU:C:2000:318
  • Zaaknummer: C-418/97 en C-419/97
  • Instantie: Hof van Justitie Europese Gemeenschappen

Deeplink naar deze pagina: https://arsaequi.nl/ecli/ECLI:EU:C:2000:318

Gevonden Annotatie(s):

Brood van gisteren; enkele opmerkingen over het begrip afvalstof

F.C.M.A. Michiels

Hof van Justitie EGĀ 15 juni 2000, zaken C-418/97 en C-419/97,
ECLI:EU:C:2000:318 (ARCO Chemie Nederland Ltd tegen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97)) en (Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+ en Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen tegen Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (C-419/97)). In deze noot bij dit arrest van het HvJEG wordt ingegaan op het begrip afvalstof dat door het HvJEG wordt uitgelegd maar waarvoor geen duidelijke positieve criteria worden gegeven.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 2001
AA20010574