Geschiedenis Ars Aequi Libri

Ars Aequi Libri is de boekentak van Ars Aequi. Onder deze naam geeft Ars Aequi sinds 1975 juridische (studie)boeken uit.

Ars Aequi heeft geen winstoogmerk en streeft ernaar haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat redacteuren, auteurs, adviseurs, bestuurders en boekenraadleden geen aanspraak maken op honoraria.

De basis van het boekenfonds wordt gevormd door bekende studiereeksen als de Ars Aequi Wetsedities, Jurisprudentiebundels, Handboeken, Geschetst, Procesdossiers, Cahiers en Klassiekers. Naast deze reeksen geeft Ars Aequi Libri ook studie-ondersteunende boeken uit zoals Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden, Onderzoeksvaardigheden en de Taalgids voor juristen.