Ars Aequi Podcast #4

class=

Jacques Claessen

In de vierde aflevering van de Ars Aequi podcast spreken Wim en Joas met Jacques Claessen, hoogleraar herstelrecht aan de Universiteit Maastricht.

Vergelding is van oudsher een van de belangrijkste doelen van het strafrecht. Een alternatief is het herstelrecht. Jacques Claessen legt uit wat het herstelrecht inhoudt.

Straf is proportionele wraakneming. Als we dit de overheid laten doen, dan is het ‘gerechtvaardigd’ en noemen we het vergelding. Maar in de kern is en blijft het opzettelijk iemand willen schaden.

Hij vertelt over de filosofische en spirituele inspiraties voor zijn denken over dit onderwerp.

 Je ziet scheuren ontstaan in de systemen. Waarom? Er is behoefte aan menselijk contact, menselijk ontmoeten. Ik denk dat mensen daar uiteindelijk behoefte aan hebben, aan de menselijke maat.

Ook legt hij uit hoe het herstelrecht er in de praktijk uit zou kunnen zien, en waarom het beter werkt dan vergeldingsgericht straffen.

Voor een positieve verandering in het strafrecht is in ieder geval een bewustheidsverandering nodig. Ik denk dat je daarom bottom-up moet gaan werken, vanuit de mensen zelf.