Ars Aequi Podcast #3

class=

Ingrid Leijten

In de derde aflevering van de Ars Aequi podcast spreken Wim en Joas met Ingrid Leijten, hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht.

Moeten rechters wetten en besluiten toetsen aan de evenredigheid, en zo ja, op welke manier?

Volgens Ingrid Leijten kunnen we veel leren van het grondrechtelijke perspectief. Zij pleit ervoor om constitutionele toetsing in te voeren, en om bij toetsing aan de grondwet ook te kijken naar evenredigheid.

 De Nederlandse rechter is geneigd de terughoudendheid van Straatsburg te kopiëren in plaats van zelfstandig te kijken wat proportioneel is.

Evenredigheid is niet alleen van belang voor rechterlijke toetsing: er moet een proportionaliteitscultuur komen bij de wetgever en het bestuur. Waarom? Dat legt zij aan ons uit.

Een evenredigheidsantenne moet ingebouwd zijn in het systeem. Het gaat niet om een lijstje met concrete dingen die we moeten doen of laten, het gaat om een manier van denken.

 

(Deze aflevering is in de lente van 2022 opgenomen. Ontwikkelingen die hierna hebben plaatsgevonden zijn dus niet meegenomen in het interview.)