Ars Aequi Podcast #1

class=

Margreet Ahsmann

In deze eerste aflevering van de Ars Aequi podcast spreken Wim en Joas met Margreet Ahsmann, emeritus hoogleraar civiele rechtspleging.

In deze podcast gaat het gesprek over de vraag of de civiele procedure nog wel werkt voor mensen.

Eigenlijk is inherent aan het recht de vijandige aard; in een wereld vol engelen is geen recht nodig.

Bij de burgerlijke rechter staan procespartijen lijnrecht tegenover elkaar. Deze vorm van rechtspraak, die wel eens betiteld wordt als een 'conflictueus toernooimodel', werkt goed om hoor en wederhoor te waarborgen.

Dankzij geschilbeslechting bouwt de rechter aan de rechtsorde en doet hij aan rechtsontwikkeling.

Tegelijkertijd is er kritiek van auteurs als Maurits Chabot en Maurits Barendrecht, die opmerken dat de rechter in dit model niet daadwerkelijk de problemen van mensen kan oplossen. Ahsmann is het hier niet mee eens, en vertelt waarom.

Het pragmatisme van de 'rechter als probleemoplosser' is kwetsbaar.