Verhoging griffierechten (Digitaal boek)

Effecten op de rechtspraak, andere mogelijkheden van kostenbeheersing en procesinnovatie


Op 9 maart 2012 heeft het symposium “Verhoging griffierechten” plaatsgevonden, een initiatief van het gerechtshof Amsterdam, met als rode draad de bestaande zorgen over de rigoureuze bezuinigingsplannen van de regering in het wetsvoorstel Verhoging griffierechten.
Diverse auteurs afkomstig uit wetenschap, advocatuur en rechtspraak belichten de contouren en achtergronden: ijkpunten voor een goede financiering van rechtspraak, onaanvaardbare beperking van de toegang tot de rechter als gevolg van het wetsvoorstel, mogelijke alternatieven (andere systemen van financiering, efficiëntere rechtspleging door procesinnovatie).
Het boek bevat daarnaast een verslag van het symposium en een inleiding door mr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale ombudsman en dagvoorzitter van het symposium.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): W.J. van den Bergh, R.J.Q. Klomp (red.)

1e druk 2012

Verschijningsdatum: 27-04-2012

ISBN: 9789069168562

Pagina's: 128

financiering rechtspraak griffierechten toegang tot de rechter

Algemeen juridisch Metajuridica RechtsplegingOverige Rechterlijke organisatie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Prinsengrachtreeks

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.