Tegenkrachten (Digitaal boek)


Tegenkrachten zijn belangrijk, beter nog: noodzakelijk. Een vrije samenleving kan niet zonder, ze zijn de zuurstof voor iedere gezonde gemeenschap. Tegenkrachten houden ons scherp en bieden nieuwe inzichten. Ze kunnen ook troost bieden. Deze bundel  beoogt een briesje vol frisse tegenkrachten te zijn, belicht door auteurs uit de werelden van de kunsten, de wetenschap, de journalistiek en het recht.

“Tegenkracht biedt immers de advocaat tegen zijn wederpartij (of in hoger beroep tegen het oordeel van de lagere rechter). En de rechter biedt door zijn tegenkracht de burger bescherming tegen de overheid, tegen de markt, tegen andere burgers.

Tegenkrachten – het blijkt uit de rijke oogst in deze bundel – kunnen uit verschillende hoeken worden bekeken. Hier zijn dat de kunsten, de wetenschap, de journalistiek en het recht. Hoe die tegenkrachten worden beoordeeld, of ze op waarde worden geschat of juist doodgezwegen, of ze aan harmonie bijdragen of juist een scherpe dissonant vormen, of ze burgers willen ‘insluiten’ of juist ‘uitsluiten’, hangt af van de politieke en maatschappelijke context waarin dat geluid en tegengeluid klinken en die kracht en tegenkracht, die macht en tegenmacht worden uitgeoefend. In Nederland vormt de democratische rechtsstaat die context.

[…]

De democratische rechtsstaat is geen statisch gegeven maar moet steeds opnieuw vorm krijgen. “

Uit het voorwoord van Herman Tjeenk Willink


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): M. Goslings, R.J.Q. Klomp (red.)

1e druk 2018

Verschijningsdatum: 08-03-2018

ISBN: 9789492766120

Pagina's: 310

tegenkrachten

Algemeen juridisch

Alle uitgaven Digitale uitgaven Prinsengrachtreeks

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.