Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 25

mvv-aanvraag nareis: zorgvuldigheid van het houden van identificerende gehoren van (pleeg)kinderen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.L. van Riel

Archiefcode: RV20120025

10-10-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BY4731) zaaknummer: 201200425/1/V1

Gezinshereniging

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 Art. C2/6.1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub e