Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 24

mvv-aanvraag, nareis van biologische kinderen en identificerende gehoren


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.L. van Riel

Archiefcode: RV20120024

27-07-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX4820) zaaknummer: 201100048/1/V2

Gezinshereniging

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 Art. C2/6.1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub e