Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 93

Genovese tegen Malta


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20110093

11-10-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2011:BV1117) zaaknummer: 53124/09

Nationaliteit

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 14Art. 8(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 4