Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 90

recht op WMO opvang voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.H. Slingenberg

Archiefcode: RV20110090

29-06-2011 Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2011:BR1061) zaaknummer: 10/6078

Opvang

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 14Art. 3Art. 8(Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning Art. 1Art. 2