Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 85

Bah: onderscheid naar verblijfsstatus bij huisvesting


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. de Vries

Archiefcode: RV20110085

27-09-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2011:BU7948) zaaknummer: 56328/07

discriminatie huisvesting

Sociale zekerheid

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 14Art. 8