Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 70

afwijzing van verzoek om verstrekking motivering bij besluit is geen besluit


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.T. Groenewegen

Archiefcode: RV20110070

29-09-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BT7134) zaaknummer: 201012801/1/V2

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 1:3Art. 3:2Art. 3:48, tweede lidArt. 4:6Art. 8:69 lid 1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 72, lid 3Wet bescherming persoonsgegevens Art. 35Art. 43