Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 4

Auad tegen Bulgarije


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20110004

11-10-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2011:1011JUD004639010) zaaknummer: 46390/10

onderzoeksplicht

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3Art. 5Art. 5, lid 1, sub fArt. 5, lid 8