Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 10

de rol van UNHCR-erkenning in de asielprocedure


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Y. Arbaoui

Archiefcode: RV20110010

23-02-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BP5928) zaaknummer: 201007021/1/V3

onderzoeksplicht

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C2/2.13Vluchtelingenverdrag Art. 35