Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 82

weigeren zorgtoeslag vanwege onrechtmatig verblijf partner is geoorloofd


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20090082

22-07-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BJ3435) zaaknummer: 200807914/1/H2

discriminatie rechtmatig verblijf zorgtoeslag

Sociale zekerheid

(Awir) Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Art. 9, lid 2(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 26(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 8