Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 76

horen zonder tolk


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20090076

20-08-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BJ6318) zaaknummer: 200905488/1/V3

vreemdelingenbewaring

Bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 8:64, lid 1(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5, lid 4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59, lid 1, sub aArt. 94, lid 2Grondwet Art. 15, lid 2