Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 63

waterscheiding


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.T. Groenewegen

Archiefcode: RV20090063

25-05-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BI5892) zaaknummer: 200806018/1

medische noodsituatie

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 14Art. 28