Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 48

Afghaanse afwasser


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M. Tjebbes

Archiefcode: RV20090048

16-12-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BK6780) zaaknummer: 200900199/1/V6

Arbeidsmigratie

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 6, lid 1(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 1, lid 1, aanhef en sub b onder 1Art. 18, lid 1Art. 2, lid 1