Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 21

Leter. (Voortgezet) verblijf bij Nederlands kind


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20080021

01-07-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC002125103) zaaknummer: 21251/03

machtiging tot voorlopig verblijf Nederlandse kinderen voortgezet verblijf

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8