Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 9

duurzaam niet uitzetbaar


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.J.A. Bruin

Archiefcode: RV20070009

18-07-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB1436) zaaknummer: 200701663/1 en 200701811/1

uitsluitingsgrond

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Vluchtelingenverdrag Art. 1(F)