Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 89

opvang buiten de Rva 2005 om


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): F.T. Groenewegen

Archiefcode: RV20070089

28-03-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BA4652) zaaknummer: 200605521/1

medische aspecten meeromvattende beschikking opvang

Opvang

Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 45(Wet Coa) Wet centraal orgaan opvang asielzoekers Art. 3