Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 69

Gebremedhin: artikel 13 EVRM verplicht tot wettelijke regeling van opschortende werking


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20070069

26-04-2007 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2007:BA6628) zaaknummer: 25389/05

rechtsmiddelen schorsende werking

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3Art. 5, lid 1, sub f