Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 55

afwijzing asielaanvraag wegens gevaar openbare orde na acceptatie transactie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20070055

11-09-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BB6367) zaaknummer: 200704087/1

afwijkingsbevoegdheid

Openbare orde

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:84(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B1/2.2.4C2/6.2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1Art. 31, lid 2, sub k

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen