Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 92

beëindiging verstrekkingen ondanks beroep op medische noodsituatie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20060092

19-10-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AZ1586) zaaknummer: 200605639/1

medische aspecten opvang

Opvang

Art. 23(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 10, lid 2