Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 75

authenticiteit document staat vast


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20060075

26-06-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AY7985) zaaknummer: 200600842/1

herhaalde aanvraag

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31