Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 11

huiselijk geweld geen vervolging; bescherming door autoriteiten


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20060011

04-08-2006 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2006:AY6724) zaaknummer: 200601298/1

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub aArt. 29, lid 1 sub bVluchtelingenverdrag Art. 1