Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 81

bijstandsverlening aan kinderen van niet-rechthebbende ouders


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Ydema

Archiefcode: RV20050081

08-08-2005 Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2005:AU0687) zaaknummer: 05/3801 WWB-VV, 05/3803 WWB-VV

Koppelingswet rechtmatig verblijf sociale wetgeving - WW

Sociale zekerheid

(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 2Art. 26Art. 27Art. 3Wet werk en bijstand Art. 11Art. 13Art. 16